משרד המשפטים  מועצת שמאי מקרקעין
בקשה למינוי שמאי מכריע
לעניין היטל השבחה
בהתאם להוראת סעיף 14 (ב)(1) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה התשכ"ה 1965
הנחיות והסברים למילוי הבקשה

יש להגיש טופס בקשה נפרד עבור כל דרישת תשלום.

התקדמות בלשוניות השונות של הבקשה תתאפשר רק לאחר הזנת כלל שדות החובה המצוינים בכוכבית אדומה (*).

לשליחת הבקשה בתום הזנת כלל הפרטים יש ללחוץ על כפתור "שלח" שבלשונית שליחה.

לעדכון פרטים לאחר שליחת הבקשה, יש לשלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת  tikun84@justice.gov.il ולציין את מספר הבקשה שהתקבל מהמערכת.

הודעה על מינוי שמאי מכריע תישלח לצדדים בתוך 15 ימים מיום הגשת הבקשה.

פרטי מגיש הבקשה
פרטי הצדדים
פרטי הנכס
פרטי השמאים
שליחה

פרטי מגיש הבקשה

מגיש הבקשה *
שם ממלא הטופס *
דואר אלקטרוני*